FUTEJ: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru Koronavírus a pracovisko. Ako postupovať? Stručný manuál pre zamestnávateľov od Futej & Partners